Van idee naar realisatie.

JEMO advies

Meer informatie

Wat kan JEMO voor u doen?

Om gezondheidsredenen neemt JEMO geen nieuwe opdrachten aan.

PLANNEN, IDEEËN EN WENSEN GENOEG, MAAR HOE REALISEER JE DIE?WAAR MOET JE BEGINNEN EN HOE PAK JE HET AAN?

JEMO helpt bij het realiseren van ideeën, van planontwikkeling tot financiering voor verenigingen, stichtingen en (startende) burgerinitiatieven op het terrein van welzijnswerk, samenlevingsopbouw, maatschappelijke participatie, zorg en amateurkunst.

Werkwijze

JEMO adviseert verenigingen, stichtingen en (startende) burgerinitiatieven bij het realiseren van hun wensen en plannen. 
JEMO geeft antwoord op vragen, biedt begeleiding in trajecten, coacht en adviseert. Als het nodig is, treedt JEMO op als advocaat van de duivel, die u kritisch bevraagt over uw plan.

JEMO krijgt 99,9% van alle opdrachten op verwijzing van eerdere opdrachtgevers en netwerkpartners. Hier is JEMO trots op!
Referenties ontvangt u op verzoek.

JEMO helpt bij vragen als:

 • Hoe krijg ik mijn idee gefinancierd?
 • Komt mijn idee in aanmerking voor bijdragen vanuit vermogensfondsen?
 • Welke financieringsbronnen zijn er en hoe moet ik deze benaderen?
 • Welke onderdelen lenen zich voor aanvragen bij vermogensfondsen?
 • Moet ik een rechtspersoon worden, wat zijn de voor- en nadelen hiervan?
 • Hoe richt ik een rechtspersoon op en waar moet ik op letten?
 • Hoe stel ik een begroting en projectplan op?
 • Hoe kan ik mijn idee aanpassen, zodat ik meer kans heb op financiering?
 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een succesvolle aanvraag bij een financieringsfonds in te dienen?
 • Hoe kan ik het draagvlak voor mijn idee vergroten?
 • Met welke organisaties zou ik kunnen samenwerken om de kans van slagen te vergroten?

Uw vraag bepaalt het aanbod en alle afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Over JEMO

In 2008 richtte Monique Janssen haar onderneming JEMO op. Als welzijnswerker kwam Monique vaak gedreven burgers en organisaties tegen; mensen met initiatieven om de eigen leefomgeving te verbeteren of iets te betekenen voor de medemens. De zoektochten van deze initiatiefnemers naar de uitvoering van hun ideeën waren voor Monique de aanleiding om haar bedrijf te starten.

Meer weten? Bekijk het LinkedIn profiel van Monique.

De passie van mensen om zich in te zetten voor de eigen leefomgeving raakt Monique. Daarom zet zij haar kennis en ervaring in om de initiatiefnemers te helpen bij het realiseren van hun plannen.
JEMO kon al veel initiatiefnemers van dienst zijn, vooral op het terrein van welzijnswerk, samenlevingsopbouw, maatschappelijke participatie, zorg en amateurkunst.

JEMO houdt van mensen met mooie ideeën!

© 2024
Created by LR Internet